.
اینجا اَفدستاست 16 مرداد 1392
تکنولوژی در کارکرد تبلیغات و در امتداد آن جذب مخاطب از سوی تولید کنندگان بسیار موثر است. دنیای دیجیتال و وب را برای جلب و جذب مخاطب خود دست کم نگیریم. بیشتر بخوانید
در افدستا چه می گذرد ؟

16 مرداد 1392
نشانه نوشتی با طعم فیلم سینمایی | استودیو مشغول طراحی نشانه نوشتی برای شرکت نویان فیلم است. شرح در تصویر
18 تیر 1392
لیبل بسته بندی شهروند | در حال حاضر کارگاه طراحی اَفدستا مشغول طراحی لیبل کارگاه بسته بندی شهروند است.
19 فروردین 1392
نشانه نوشتی برای جلوه صبا | به سفارش شرکت جلوه صبا ، مشغول طراحی نشانه نوشت و نشانه ای برای نام این شرکت هستیم.
19 فروردین 1392
اوراق اداری استودیو ویژه نراقی | در حال حاضر مشغول طراحی پکیج اوراق اداری استودیو فیلم و عکس نراقی هستیم. البته نام اصلی اش، ویژه ی نراقی است. نشانه ای این استودیو را می توانید در بخش نشانه ها ( گالری ن
19 فروردین 1392
بیلبورد اداره برق | پروژه بیلبورد اداره برق فارس تمام شد. طرح این بیلبورد در اتاق طراحی استودیو افدستا اخیراً تمام شده که تا چد روز آتی بر روی بیلبورد چهارراه زرگری نصب خواهد شد.
عنوان طرح :