پروژه‌های لوگو، لوگوتایپ، مونوگرام، امبلم و…

از سال 1380 در استودیو اَفدستا

دیزاین لوگو یعنی خلق برندمارک بصری عالی برای یک شرکت، سازمان، استارتاپ و…، با توجه به این موارد یک لوگو از نماد یا علامت تجاری و لوگوتایپ همراه با یک برچسب یا زیرنوشته تشکیل شده است. در استودیو اَفدستا، هنگام ایده پردازی (طوفان فکری) برای طراحی یک لوگو، سعی می شود بین «مفهوم زیربنایی» موضوع سفارش و عناصر بصری مرتبط با آن ارتباط برقرار شود؛ البته نتیجه نهایی این ارتباط در کنار جذابیت و ماندگاری لوگو (در ذهن مخاطب) است.

من (علی دل‌زنده‌روی) از سال 1380 تاکنون، بیش از یکصد لوگو (پیکتوریال) و لوگوتایپ طراحی کرده‌ام. اغلب سفارش‌های ارائه شده به من برای شرکت‌هایی با مشاغل مختلف، فروشگاه‌ها، برند مارک، برند محصول و یا خدمات در زمینه‌های مختلف، استارتاپ‌ها و… بوده است.