طراحی نشر | کتاب، مجله، کاتالوگ و…

EDITORIAL DESIGN
Book, Magazine, Cover, Catalogue & etc.

شاید بتوان گفت قدمت این نوع از انواع طراحی گرافیک، از بقیه شاخه ها بیشتر باشد. در واقع از زمانی که چاپ و نشر به یک صنعت تبدیل شد، این نوع از طراحی گرافیک خلق و گسترش پیدا کرد. طراحی حوزه نشر یا طراحی گرافیکی نشریات، قسمتی از طراحی گرافیک است که با حوزه چاپ، نشر، کتاب، روزنامه، کاتالوگ و … در ارتباط است.
در واقع طراحی نشر یا ادیتوریال زیر مجموعه‌ای از طراحی گرافیک است و هدف آن طراحی هرچه بهتر و جذاب‌تر لی‌اوت است.
از سال 2005 پروژه‌های متعددی از طرح جلد و ساختار مجله یا کتاب گرفته تا طراحی بروشور، کتابچه، کاتالوگ، کاور دیسک موسیقی و غیره در استودیو اَفدستا انجام شده است.

or creative ideation, you have to go from a pre-defined template to a new design. This is an issue that I constantly remind my clients about. Sometimes you have to look at the issue boldly and come up with ideas.

Order: Brochure
Title: Mowj Short Film Festival
Size: 20×28 cm
Technique: Offset printing
Date: 2019