بسته هویت سازمانی آموزشگاه زبان آفرینش

AFARINESH English Academy > Affiliated with the Technical & Vocational Training Organization

با توجه به رده سنی مخاطب همچنین، لزوم تاثیر رنگ و فرم بر جذابیت بصری نشانه و هویت بصری آموزشگاه زبان آفرینش، از فرمهای مدور همچنین رنگی میانه سبز و آبی برای جلب توجه مخاطب و شفافیت بصری استفاده شده است. لازم به ذکر است که نشانه این آکادمی بر اساس فرم نشانه نوشت آن شکل گرفته تا هم فرمها بصورت هم خانواده بر مخاطب تاثیر بگذارند و هم یکپارچی بصری ایجاد شود.

سفارش دهنده: آموزشگاه آفرینش – به مدیریت سرکار خانم چوی
طراحی شده در استودیو اَفدستا / مدیر‌هنری پروژه: علی دل‌زنده‌روی / نشانه و مجموعه طرح ثبت شده است.  studio.afdesta.com©

استودیو افدستا-آفرینش
استودیو افدستا-آفرینش
استودیو افدستا-آفرینش
استودیو افدستا-آفرینش
استودیو افدستا-آفرینش
استودیو افدستا-آفرینش